Goed onderzoek is noodzaak

De Nederlandse artsen Prof. Dr. Rob Pieters, Dr. Michel Zwaan, beiden van Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, en Prof. Dr. Huib Caron van Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam spelen een voortrekkersrol in het opstellen en uitvoeren van onderzoeksprotocollen in Europa. Dit is bittere noodzaak, want er zijn nog steeds teveel kinderen die weliswaar genezen van kanker, maar in meer of mindere mate bijwerkingen overhouden van hun behandelingen.

Go4Children werft fondsen om deze geneesmiddelenonderzoeken mogelijk te maken. Elke euro helpt ons om dichterbij het doel te komen: kinderen met kanker aan de juiste medicijnen helpen. Er zijn al een aantal onderzoeken die Go4Children mogelijk heeft gemaakt. Maar er dienen zich gelukkig steeds weer nieuwe onderzoeken aan. Daarvoor gaan wij dan op zoek naar fondsen.


Nog te financieren onderzoeken:


DE PREDNISON & DEXAMETHASON STUDIE

De medicijnen prednison en dexamethason spelen een belangrijke rol in de behandeling van kinderen met leukemie. De meeste kinderen reageren heel goed op deze medicijnen, maar helaas niet alle kinderen. Dat kan komen omdat de leukemiecellen ongevoelig zijn voor deze medicijnen, maar ook omdat we bijvoorbeeld een te lage dosering van deze medicijnen geven.

lees meer 

Reeds gefinancierde onderzoeken:


DE VINCRISTINE-AZOLEN STUDIE

Acute lymfatische leukemie (ALL) is de meest voorkomende vorm van beenmergkanker op de kinderleeftijd, en wordt vooral rond het 3e-5e levensjaar gezien.

lees meer 

DE VIT STUDIE

In deze studie wordt gekeken of het toevoegen van een medicijn zinvol is voor de behandeling van kinderen die een spiertumor hebben teruggekregen.

lees meer 

ONDERZOEK NAAR BLOEDSPIEGELS CIPROFLOXACINE

Een antibioticum wordt bij alle kinderen met leukemie gebruikt ter voorkoming van infecties. Sommige kinderen moeten met hogere doseringen worden behandeld omdat zij dit medicijn snel kunnen afbreken.

lees meer 

DE VIDAZA STUDIE

Kinderen met een bepaalde agressieve vorm van leukemie hebben een overlevingskans van ongeveer 50% en kunnen alleen beter worden met een beenmergtransplantatie.

lees meer